بایگانی برچسب ها: اثر لوازم ارایشی بر روی پوست

این لوازم تهدید برای پوست شما هستند

این لوازم تهدید برای پوست شما هستند

این لوازم تهدید برای پوست شما هستند .برخی از لوازم ارایشی که دستفروشان میفروشند دشمن جدی پوست شما هستند همچنین این لوازم باعث ایجاد جوش و آکنه ، لک و سوزش و … میشود رئیس اداره آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو به مردم به ویژه زنان توصیه کرد که لوازم آرایشی را هرگز از دوره‌گردها و دستفروشان کنار خیابان نخرند؛ چراکه این فرآورده‌ها تهدید جدی سلامت پوست هستند. دکتر مصطفی اسماعیلی در این باره افزود: مردم مطمئن باشند با اعتماد به ا...

ادامه مطلب